MARYJO KRÓLOWO POLSKI - MÓDL SIĘ ZA NAMI


Św. Andrzej Bobola - patron parafii.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, erygowana została w 1927r przez ks. Biskupa Stanisława Łukomskiego. Drewniany Kościół Parafialny zbudowany został i wyposażony dzięki staraniom ks. Stanisława Szczęsnowicza , który w tamtym czasie pełnil posługe proboszcza w Suwałkach. Kościół został poświęcony 26 VIII 1926r.

Obecnie do parafii należą: Żyliny, Niemcowizna, Aleksandrowo, Białe, Orłowo, dwie rodzony z Zajaczkowa, Folwark, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Maryna, Płociczno, Sokołowo, Podwysokie, Podwólczanka. Obecnie Parafia liczy 670 wiernych.

Na prośbę obecnego ks. Proboszcza, Biskup Ełcki Jerzy Mazur, dekretem z dnia 28 lutego 2008r. dla dobra i pożytku zagubionego i poranionego człowieka ustanowił kaplicę p.w. świętego Dobrego Łotra w domu plebanijnym w Żylinach, z wszystkimi jej i temu miejscu przysługującymi przywilejami i Bożymi łaskami.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie...